Επιστημονική δραστηριότητα

Νικολέττα Τσιακουμάκη

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.B.).
Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (LL.M.).

Ολοκλήρωσε με βαθμό πτυχίου «Άριστα» το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της κατεύθυνσης Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (LL.M.).
Είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ph.D.).
Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο γνωστικό αντικείμενο του Ποινικού Δικαίου και αξιολογήθηκε με βαθμό «Άριστα».

Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Mέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (2003-2006)

Έχει δημοσιεύσει μια μονογραφία (διδακτορική διατριβή) με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης», έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα, συμβάλλοντας στην ερμηνεία διατάξεων του Ποινικού Δικαίου, ενώ ασχοληθεί και με την επιμέλεια αποφάσεων και σχολιασμού σε νομικά περιοδικά.

Επικοινωνία: n.tsiakoumaki@ntlawfirm.gr

Α. Μονογραφία / Βιβλία

Μονογραφία με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, Άρνηση εκτέλεσης του εντάλματος βάσει του
ν. 3251/2004», Σειρά Ποινικό Δίκαιο στην Πράξη υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή ΔΠΘ,
Αριστοτέλη Ι. Χαραλαμπάκη,, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019

Β. Συμμετοχές σε συλλογικά έργα

• Ο νέος Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2021. Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
> 290, 290 A, 291, 292 ΠΚ (Eπικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, Επικίνδυνη οδήγηση, Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, Παρακώλυση συγκοινωνιών, σελ. 2008 έως 20169).
> 293 – 298 ΠΚ )Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων, Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής, σελ. 2120 – 2129).
> 300-305 ΠΚ (Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση, Συμμετοχή σε αυτοκτονία, Ανθρωποκτονία από αμέλεια, Παιδοκτονία, Διακοπή της κύησης, Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, σελ. 2175 – 2226).
> 394 – 395 ΠΚ (Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, Παρακώλυση συναγωνισμού, σελ. 3191 – 3204).
> 397 – 405 ΠΚ (Καταδολίευση δανειστών, Τοκογλυφία, Γενική διάταξη περί έμπρακτης μετάνοιας και δικαστικής άφεσης της ποινής, σελ. 3219 – 3245).
• Ο νέος Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. Ι, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020. Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
> 94 – 98 ΠΚ (Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών, Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας, Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών, Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας, Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής, Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση, σελ. 682- 723).
• Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014 (2η εκδ.). Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
> 300 – 301 ΠΚ (Ανθρωποκτονία με συναίνεση, Συμμετοχή σε αυτοκτονία).
> 303 – 305 ΠΚ (Παιδοκτονία, Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης).
• Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011 (1η εκδ.). Συμβολή στην ανάλυση των άρθρων:
> 300 – 301 ΠΚ (Ανθρωποκτονία με συναίνεση, Συμμετοχή σε αυτοκτονία).
> 303 – 305 ΠΚ (Παιδοκτονία, Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού, Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης)